Sektörel Seminerler

Küresel Gelişmeler Işığında Dünyada ve Türkiye'de Tekstil Sektörü ve Tekstil Makineleri İmalat Sanayii

Enerji Piyasalarında Enerji Borsası ve Risk Yönetimi Semineri-II

Yenilikçi Girişimler Bilginin Ticarileştirilmesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Elektrik Piyasası Özelinde Enerji Piyasaları ve Risk Yönetimi

Türkiye Sermaye Piyasalarında Merkezi Karşı Taraf (MKT) Uygulaması

50 Yılda Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü, Özel Teşebbüs Dinamiği

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi için Farkındalık Araştırması

Yeni Borçlar Kanunu'nun Değerlendirilmesi ve Değişikliklerin Uygulamaya Yansımaları

Dünyada ve Türkiye'de Zorunlu Sigortalar, Türkiye Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yeni Ticaret Kanunu, Değişen Hükümleri ve Uygulamadaki Yansımaları

Girişimcilik İnovasyon & Ekonomik Kalkınma

Küresel Kriz Sonrası İktisat Politikaları

Türkiye'de Rekabet Savunuculuğunun Kurumsallaşması

İnovasyon ve Sınai Mülkiyet Hakları Uluslararası Konferansı

Finansal Kiralama Sektörünün Vergisel Boyutu Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı

Yeni Borçlar Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi

Küresel Ekonomik Krizin Türk Sigorta Sektörüne Yansımalarının Değerlendirilmesi

BASEL II Çerçevesinde Finans Kesiminde Risk Algısı ve Risklerin Yönetimi

Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi

İnternetin İktisadî Hayattaki Yeri

Banka Birleşmeleri ve Satın Almalar

Sivil Hava Taşımacılığı Sektöründe Serbestleşme ve Rekabet: Güncel Gelişmeler ve Yansımaları

İstanbul'a Göçün Yönetimi

Faktoring Sektörü ve Uygulamaları

Türkiye’de Gıda Sektörünün Analizi ve Sorunları

21.Yılında Leasing Sektörünün Durumu,Değerlendirmeler ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Türkiye Otomotiv Sektörünün Bugünü ve Yarını

Karayolları Trafik Sigortaları Seminer Programı

Sağlık Hizmetleri İhracatı

Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitimin Sorunları

İcra İflas Kanunu’nda Değişiklik Tasarısı

Milli Gelir Hesaplamaları

Bankalar Kanununda Değişiklik Tasarısı

Mortgage-İpoteğe Dayalı Uzun Vadeli Konut Kredisi

Türkiye'nin Enerji Politikasında Petrolün Yeri

Serbest Bölgelerin Ekonomiye Katkıları

Nasdaq Menkul Kıymetler Borsasının Esası ve Katılımcılarına Sağladığı Faydalar

Bankalarda Etkili ve Uluslararası Standartlara Uygun Risk Yönetimi (Risk Management) ve Kontrol Modeli

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Serbest Bölgeler ve Yabancı Sermaye

Türk Bankacılık Sisteminin Swot Analizi ve 2000 Yılındaki Muhtemel Profili

Devlet destekleme Alımlarının Fındık İhracatına Etkileri

Özel Emeklilik Planları

Euronun Dünya Ticaret ve Finans Sistemi ile Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Euro ve Türk Finans Sistemi

Türkiye'de Serbest Bölge Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Sigorta Sirketleri-Acente İlişkileri

Dünyada ve Türkiye'de Etkin Rekabetin Sağlanmasında Rekabet Kurumlarının Yeri ve Önemi

İMKB'nin Dışa Açılması; Dünya Borsaları ile Bütünleşmesi

Türkiye'de Finans Kesiminin Vergilendirilmesi

Bir Yıllık Uygulama Sonunda AB-TC Gümrük Birliğinin Değerlendirilmesi

1997 Yılında Finans Kesiminde Muhtemel Gelişmeler

Türkiye'de Finansal Kiralama-Leasing

Türk Sigorta Sektörünün Son On Yılı

Tasarrufların Yatırıma Dönüşmesinde Borsanın Rolü

Türkiye'de Seramik Sanayii

Türk Sigorta Sektörünün Avrupa Birliği Karşısındaki Durumu

Devlet-Merkez Bankası İlişkileri

Bankaların Ekonomik İstikrardaki Önemi ve Görevleri

TC - AB Gümrük Birliği

Türk Sigortacılığında Yeni Gelişmeler

Türk Bankacılık Sektörü ve Sanayiin Finansmanı

Türkiye Sigortacılığında Liberalleşme

Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu

Menkul Kıymetlerin Halka Arzı ve Borsada Piyasa Açılması

Türkiye'deki Altın Varlığının Ekonomik Sürece Katılması

Faiz Politikaları ve Türkiye'deki Uygulamalar

Türkiye'de Hayat Sigortaları

1993 Yılında Türk Sermaye Piyasası

Ekonomi Yönetimi ve Basın

Türkiye'de Banka-Sanayi Kredi İlişkileri

Menkul Kıymetler Borsasının Türk Ekonomisindeki Yeri

Factoring ve Türkiye'deki Uygulaması II

Factoring ve Türkiye'deki Uygulaması

Sigorta Tarifelerinde Serbesti

Türkiye'de Fındık Üretim-Tüketim Dengesi

Kalkınma ve Yatırım Bankacılığında Yeni Gelişmeler

Türkiye'nin Uzun Vadeli Tütün Politikası

Türkiye'de Finansal Kiralama

Türkiye'de Yatırım Fonları ve Son Gelişmeler

Türkiye'de Fındık Politikasının Esasları

Karadeniz'de Hamsi Balıkçılığı ve Sorunları

Türkiye Ekonomisinde Ağaçlandırmanın Yeri ve Önemi

Dünya'da ve Türkiye'de Bitkisel Yağ Üretimi

Dünya'da ve Türkiye'de Cay Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de Petrokimya Sanayinin Bugünü ve Geleceği

Türkiye'de Kırmızı Et Üretiminin Sorunları

Türkiye'de Çimento Sanayii ve Sorunları

Türkiye’de Arıcılık ve Bal Üretimi

Çay Üretimi İşlenmesi ve Pazarlanması

Transit Taşımacılık ve Doğu Karadenizin Sorunları

Türkiye Ekonomisinde Fındığın Yeri ve Önemi

Türkiye'de Sermaye Piyasası (Araçlar ve Kuruluşlar)

Gıda Maddeleri Kontrolü İle İlgili Mevzuat ve Sorunlar

Türkiye'nin Sigorta Kesiminin Ekonomik Gücü ve Gelişmesi

Türkiye'nin Sanayi Mamülleri İhracatı

Türkiye Ekonomisi Açısından Soyanın Önemi

Türkiye'de Transit Ticareti Sorunlar ve Çözüm Yolları

Dünya'da ve Türkiye'de Serbest Bölgeler

Türkiye'nin Milletlerarası Deniz Ulaştırma Sorunları

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech