Bir Yıllık Uygulama Sonunda AB-T.C. Gümrük Birliğinin Değerlendirilmesi

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.