İ.A.V. HAKKINDA

İktisadi Araştırmalar Vakfı, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, mali sorunlarını araştırmak, ülkemizin kalkınması için akademik, stratejik ve uygulanabilir bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılması için sektörel araştırma, seminer, konferans, ülkeler arası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi toplantıları düzenleyen, özel ve kamu üniversiteleri, kalkınma ajansları, kamu kurumları için projeler hazırlayan uzman bir sivil toplum ve araştırma kuruluşudur. 

Temeli 1962 yılında atılan Vakıf, ülkemizde yürüttüğü ekonomik, sosyal, finans ve mali konulardaki araştırma, konferans, seminer ve proje bazlı çalışmalarını AB ülkelerinde, Balkanlarda, Türki Cumhuriyetlerinde ve davet aldığı ülkelerde sürdürmekte; iş dünyası ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla rapor ve kitaplar yayınlamaktadır. İAV, kurulduğu günden bu yana ülkemizin hemen her ilinde “İl Ekonomik Gelişim Seminerleri” ile özel konulu seminer ve konferanslar düzenlemiştir. Vakıf, ulusal ve uluslararası birçok önemli konunun nitelikli bir biçimde özgürce tartışılmasını sağlamak için akademisyen ve konusunda uzmanların bir araya geldiği çeşitli platformları oluşturmuştur. 

Ülke gerçeklerinin stratejik araştırma ve projeleri zorunlu kıldığını ve bu gereksinimin ülkemizde yeterince karşılanamadığını gören Vakıf yönetimi, 2010 yılından bu yana proje çalışmalarını başlatmıştır.

İktisadi Araştırmalar Vakfı, ülkemizin beyin gücüne katkı sağlamak üzere düşünen, sorgulayan, fikir üreten, yenilikçi, genç akademisyenlerin desteklenmesi ve bilim dünyasına yeni eserlerin kazandırılmasını sağlamak amacıyla, “kabul görmüş ancak yayınlanmamış” yüksek lisans ve doktora tezlerinin değerlendirilmesi amacıyla 2005 yılından bu yana ödüllü yarışma düzenlemektedir. 

Ayrıca, yeni ve özgün araştırmaları desteklemek amacıyla Vakfın kurucusu Prof. Dr. Orhan Dikmen adına, her yıl makro iktisat veya uluslararası dış ticaret alanında farklı bir konu belirleyerek, uzmanları yarışmaya katılıma davet etmektedir. 

Türkiye’nin kendi alanında önde gelen akademisyenleri, bürokratları, iş insanları, yöneticiler, sanayiciler ve çeşitli meslek sahiplerinden iki yüze yakın gerçek kişi üyesi ve yine finans kurumları, holdingler, sanayi şirketleri ve mesleki kuruluşlardan oluşan yüze yakın tüzel kişi destekçisi bulunmaktadır.

İ.A.V. VİZYONU

Demokratik ve özerk bir yönetimle, toplantı, seminerler, projelerle toplumun ve kamuoyunun bilgilenmesi, doğru bilginin üretilmesi, paydaşlarımızın aydınlatılmasını sağlayan yenilikçi, yaratıcı, etik değerlere sahip çıkan, lider bir vakıf olmaktır.

İ.A.V. MİSYONU

Ülkemiz ve küresel pazarlarda ortaya çıkan ekonomik ve mali konulardaki gelişmeleri izleyerek yurtiçi ve yurtdışında seminer, konferans, sempozyum, kongre düzenlemek, iş dünyasının beklentilerine uygun araştırma ve proje çalışmaları yapmak, kamu, özel sektör ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu konularda projeler üretmek ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla toplantılar düzenlemek, akademik yayınları desteklemek,  ekonomik ve mali konularda bilimsel çalışmalar yapmak, yenilikçi ve girişimcilik algısının topluma kazandırılması amacıyla toplantılar düzenlemek ve sürdürülebilir kılmaktır.

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech