Konferanslar

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben - Türkiye Ekonomisi ve Bankalar Konulu Konuşması

İstanbul Üniversitesi- İklim Krizi ve İktisat Konulu Panel

T.C. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Konuşması

Bilim, Teknoloji Politikaları ve Ar-Ge Kanun Çalışmaları

Spor Kulüplerinin Finansal ve Yönetimsel Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Firmaların Küresel Pazarlardaki Rekabet Avantajı ve Uluslararası Girişimcilikte Yeni Boyutlar

Spor Yönetiminin Sorunları

Türk-Amerikan Ekonomik İlişkileri ve ABD Pazarına Giriş

Türkiye – AB İlişkilerinin İzlenen Politikalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Küresel Pazarlamada Son Eğilimler ve Yükselen Pazarlardaki Dinamikler

Otomotiv Endüstrisi ve Pazarlamadaki Son Gelişmeler: Elektrik Motorlu Araç Teknolojisi

Küresel Pazarlama Stratejileri ve Türk Firmalarının Çıkartabilecekleri Önemli Dersler

TMSF Başkanı Ahmet Ertürk Kendi Dönemini Değerlendiriyor

Küçük ve Orta Ölçekli Türk Firmalarının Dış Pazarlara Açılma Senaryoları

Küresel Ekonomide Niş Pazarlamanın Rolü ve Önemi

Türk Maliye Politikasında Yeni Açılımlar

Türkiye’de Tavukçuluk Sektörü Ve Sorunları

Sekizinci Yılında Türk Rekabet Hukuku Ve Politikası

Globalleşen Dünyada Türkiye’nin Yeri

Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye

Cumhuriyetin 80. Yılında Sermaye Piyasaları

Sürdürülebilir Kalkınmada Çevre ve Ormanın Yeri

Türkiye'nin Bölgesel İşbirliği Deneyimleri Işığında, Ortadoğu'nun Yeni Bir Barış ve Refah Ortamına Dönüştürülmesine Dair Düşünceler

Yabancı Sermayede Gerçekleşenler-Beklentiler

Türkiye'de Sosyal Güvenlik ve Sorunları

Kamu Maliyesinin Sağlığa Kavuşturulması ve Enflasyonla Mücadele

Globalleşme Sürecinde İstanbul Altın Borsası ve Piyasaları

Planlama Yaklaşımları ve Türkiye'de Planlama

Türkiye’nin Denizcilik Politikasında Yeni Hedefler

Enflasyon İle Mücadele ve Yeniden Yapılanma Programı - Kamu İktisadi Kuruluşları

Türk Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Yeni Gümrük Kanunu ve Değişen Gümrük Mevzuatı

Enflasyonla Mücadele Programı ve Bankalar

Türkiye'de Rekabetin Korunması Kanunu ve Uygulamaları

Dünya Turizminde Yeni Eğilimler ve Türkiye Turizmi

Türk Sermaye Piyasalarındaki Gelişmeler

Toplumun Sosyo-Ekonomik Gelişmesinde Vakıfların Yeri ve Önemi

21. Yüzyıla Girerken Gümrük Stratejisi

Avrupa Ekonomisinde Polonya'nın Yeri ve Önemi

Yeni İhracat Stratejisi

Türkiye ile Orta Asya Devletleri Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi

Türkiye'nin Ulaştırma Politikası

Olimpiyatların Ekonomik Analizi

Türkiye’nin Enerji Politikası

Çin Ekonomisi ve Türkiye Çin Ekonomik İlişkileri

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü Konuşması

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech