KÜRESEL EKONOMİDE NİŞ PAZARLAMANIN ROLÜ VE ÖNEMİ

İstanbul, 2008