KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ TÜRK FİRMALARININ DIŞ PAZARLARA AÇILMA SENARYOLARI

İstanbul, 2008