Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Firmaların Küresel Pazarlardaki Rekabet Avantajı ve Uluslararası Girişimcilikte Yeni Boyutlar

Konferansı 24 Haziran 2013 tarihinde İktisadi Araştırmalar Vakfı Konferans Salonunda gerçekleştirilecek

davetiye program için tıklayın