Türk Sigortacılığında Yeni Gelişmeler

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.