Tasarrufların Yatırıma Dönüşmesinde Borsanın Rolü

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.