T.C. – AB Gümrük Birliği

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.