Dünya’da ve Türkiye’de Bitkisel Yağ Üretimi

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.