Euronun Dünya Ticaret ve Finans Sistemi ile Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.