Gıda Maddeleri Kontrolü İle İlgili Mevzuat ve Sorunlar

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.