Dünya’da ve Türkiye’de Serbest Bölgeler

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.