Türk Bankacılık Sektörü ve Sanayiin Finansmanı

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.