Türkiye’nin Enerji Politikasında Petrolün Yeri

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.