1993 Yılında Türk Sermaye Piyasası

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.