Dünyada ve Türkiye’de Etkin Rekabetin Sağlanmasında Rekabet Kurumlarının Yeri ve Önemi

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.