Türkiye Sigortacılığında Liberalleşme

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.