Faiz Politikaları ve Türkiye’deki Uygulamalar

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.