Türkiye’nin Milletlerarası Deniz Ulaştırma Sorunları

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.