Türkiye’de Serbest Bölge Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.