Türk Sigorta Sektörünün Avrupa Birliği Karşısındaki Durumu

Seminer kitabı Vakıf Merkezinden temin edilebilir.