Girişimcilik Konferansı ve Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışması Ödül Töreni

İTÜCÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Nazım Ekren’in Konuşma metni

 

Prof. Dr. Nazım EKREN

 

Saygıdeğer Bakanım, akademik çalışmanların, şuan aramızda bulunmayan değerli sponsoru Sayın Ünal Aysal, İktisadi Araştırmalar Vakfı Sayın Başkanı değerli öğretim üyeleri sevgili öğrenciler değerli misafirler ve basın mensupları, girişimcilik konulu konferansa ve Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışması Ödül törenine hoş geldiniz. Lisansüstü bilimsel çalışmalara verilen ödüllerin sonuçlarını paylaşmada üniversitemiz ortamını tercih etmenizden dolayı girişimci üniversite projesi yürütücüsü bir kurum olarak sizlere ev sahibi olmaktan memnuniyetimi ifade ediyor ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Ekonomik ve sosyal gelişmenin toplumsal değişim ve dönüşümün en önemli öncüleri ve belirleyicilerinden biride şüphesiz girişimcilerdir. Toplumların kalkınma ve büyüme süreci ve performansı girişimcilik potansiyeli ve bu potansiyelin değerlendirme yön ve şekline bağlı olmuştur. Ülkelerin zenginliği yatırım yapan teknolojiyi takip eden rekabetçi risk alan ve fırsatları değerlendiren gelecekte olabilecek trendleri öngören vizyonel insan kaynağına bağlıdır. Diğer bir ifade ile bu fonksiyonları etkin şekilde yerine getirebilmeyi mümkün kılacak sermayeye ve donanıma sahip girişimcilere. Girişimcilik yeni iş alanları ve istihdamın oluşmasında yeni iş fikirlerinin gelişmesinde ve yeni işletmelerin ekonomiye kazandırılmasında önemli role sahiptir. Bu nedenle girişimcilik bireylerin şirketlerin ve devletin imkan ve kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına imkan verdiği için ülkenin ekonomik ve güvenli ekonomik savunma sisteminin stratejik faktörlerinden de biridir. Girişimcilik iki sözcü içermeli ve üretmelidir. Bir tanesi rekabet gücü sürdürülebilir mukayeseli avantaj sağlama kapasitesi, diğeri ise inovasyon yetkinliği yani üretim ve yönetim süreçlerinde farklılaşma ve yenilik sağlama

 

Girişimcilik ekonomi teorisi ve uygulamalarında her zaman ön planda yer almıştır ilk dönemlerde ulusal düzeyde sahip olunan imkan ve kaynakları günümüzde ise küresel düzeyde mevcut imkan ve kaynakları refah ve mutluluk üretmek amacıyla etkin verimli ve alternatif faaliyetler çerçevesinde bir araya getiren rol ve fonksiyon görmektedir. Bu nedenle girişimcilerin entelektüel bilimsel ve sosyal ve kültürel sermayeye sahip olmaları özel bir önem taşımaktadır. Her yıl iş gücüne ortalama 800 bin gencimiz katılmaktadır. Ekonomik dinamizm açısından bu potansiyel bir avantajdır. Genç nüfusumuz Bu belirli bir dönem içinde sorumluluğu olan eşsiz bir imkan da sunmaktadır. Demokratik fırsat çerçevesi Türkiye’nin önündeki imkan ve kaynakların en önemli kısmını oluşturmaktadır. Girişimcilik esas itibariyle sahip olunan bir aktifi yeteneği ve beceriyi ifade etmektedir. Bununla beraber girişimciliğin öğrenerek güçlendirilebilen yönünün olması girişimci potansiyelinin harekete geçirebilmesi için girişimcilik yeteneğinin farkındalığının ve değerlendirilmesinin gerekliliğine de işaret etmektedir. Bu nedenle girişimcilik inter-disipliner bir yaklaşım ve politikaları gerekli kılan bir konseptir. Bu yönü girişimcilik kültürüne bir başka yönü de ar-ge’yi ima eden özel bir mesajı vardır. Girişimcilik ticari mühendislik ve hukuk boyutları olan entegre eyleme çabaları da zorunlu kılmaktadır. Başarılı örnekler ele alındığında bununda kamu özel sektör toplum kuruluşları ve üniversitenin işbirliği ile olduğu da görülecektir. Bunun için tüm tarafların paydaşların girişimcilik elçisi olması ve girişimciliği stratejik bir değer olarak görmeleri özel önem taşımaktadır. Bu nedenle üniversite ortamında kamu özel sektör sivil toplum kuruluşları aktörlerinin bir araya gelmesi de önem taşımaktadır. iş birliğinin etkin şekilde yapılabilmesi için bir paradigma değişimine ihtiyaç duyulduğunda bir gerçektir. Sayın Bakanımızın da olduğu toplantıda üniversite olarak iki önemli açılımı da kendileriyle paylaşmak isteriz. Üniversite bünyesinde oluşturulacak makul ölçekli girişimcilik fonunu bir alternatif olarak değerlendirilmelidir. Yasasıda olan girişimcilik sermayesinin bu konsepte değerlendirilmesi ilerde önemli katma değer üretebilecek fikirlerin düşünülmesi ve mini pilot uygulamasına imkan verecektir.

 

İkinci olarak, üniversite çatısı altında kurulacak girişimcilik veri ve bilgi bankasına karar ve uygulama süreçlerinin kalitesini arttıracaktır. Bizlere de değerlendirme sistemi oluşturmaya da imkan verecektir. Üniversite olarak girişimciliği akademik ve uygulama alanında stratejik bir değer olarak görüyor ve üniversitemizi girişimci adaylarına yetiştiren bir üniversite olarak konumlandırıyoruz. Bu çerçevede üniversitemiz teknopark İstanbul’un kurucu ortağı olarak iş dünyası ve kamuoyuyla teknoloji geliştirme konusunda işbirliği yapmakta, girişimci üniversite konsepti çerçevesinde girişimcilikle ilgili uluslar arası bir projenin Türkiye’deki iki pilot üniversitesinde biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz her iki konuda diğer üniversitelerle bilgi birikimi ve tecrübesini paylaşacak girişimciliğin ülkemiz genelinde yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Etkinliği düzenleyen Vakfımıza, görüşlerini bizlerle paylaşan kamunun tercih ve öncülüklerini aktaran Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyorum. Bu çabaların ihtiyacımız olan fikir ve uygulamalara zemin hazırlamasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Önceki Haber Girişimcilik Konferansı ve Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışması Ödül Töreni

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech