Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali ŞEKERDAĞ

Biz, haydi gelin Elazığ a riske girerek yatırım yapın demiyoruz. Gelin “sizinle ortaklık kurmaya hazırız, riski birlikte göğüsleyelim” diyoruz.

Sayın Başkan,

Değerli konuşmacılar,

Sayın konuklarımız ve değerli basın mensupları,

 

16 Temmuz 2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bölgesel ve Sektörel Teşvik Uygulamasının yürürlüğe girmiş olması bu seminerimizin aslında temelini oluşturmuştur.

 

Zira Teşvik kapsamında yatırımcılara önemli destekler sağlanan 4 ncü bölgede yer alan Elazığ, kendi imkânları ile de önemli avantajlar sunmaktadır.

 

İşte ilin bu imkânlarını özellikle yatırımcılara anlatabilmek ve Elazığ’ın ekonomi ve sanayide geçmişten günümüze bir fotoğrafını ortaya koyma adına bu seminer düzenlenmiştir.

 

Bu vesile ile Sayın Valimize ve deneyimlerini bizlerle paylaşan İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Sayın Hocamız Profesör Doktor Ahmet İncekara’ya ve seminerde değerli bilgilerini bizlerle paylaşan ve paylaşacak olan tüm konuşmacılara şükranlarımızı arz ediyoruz.

 

Umuyoruz ki, bu seminer sonucunda yayınlanacak olan kitap ve sonuç bildirgesi ilimize yatırım yapma düşüncesinde olanlara bir yol haritası olur. Bununla birlikte yatırım fikri olan müteşebbislerin de yatırım yeri olarak Elazığ’ı tercih etmesine öncülük eder.

 

Değerli katılımcılar,

Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ilimizin kalkınma ve gelişmesi için tüm yönetim birimlerimizle birlikte mesai kavramından uzak şekilde yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Önceliğimiz ilimiz kaynaklarını ekonomiye kazandırarak Türkiye ortalamasının üzerinde olan işsizlikle mücadele etmektir.

 

Bu doğrultuda öncelikle yeni yatırımların teşvik edilmesi ve il dışında yatırımcıların ilimize çekilmesi büyük önem taşıyor. Zira ilin en önemli sıkıntılarının başında risk sermaye yetersizliği, müteşebbis yetersizliği ve çok ortaklı girişimlerin yetersizliği gelmektedir.

 

Oda olarak, bu doğrultuda Ankara, İzmir, Adana, İstanbul başta olmak üzere ve öncelikle bu illerdeki Elazığlı işadamlarımızla ilişkilerimizi güçlendirerek ve bu insanların ilgisini Elazığ’a çekmek için çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz girişimlerde görüyoruz ki, hiçbir hemşerimizin Elazığ ile olan bağlarında bir kopukluk ya da isteksizlik bulunmamaktadır. Dolayısı ile eksik olan tek husus iletişim yetersizliğidir. İşte Oda olarak bu hususta İlimiz Valiliği, Belediyemiz, Üniversitemiz ve Sivil Toplum Kuruluşları ile müştereklik sağlayarak organizasyon ve faaliyetlerimizi sıklaştıracağız.

 

Oda olarak, bu hususta asılında ilk adımı atarak konuya ne kadar ciddi yaklaştığımızı ortaya koyuyoruz. Kamuoyunun bildiği gibi Odamız Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve işadamlarımızdan oluşan 49 kişilik bir ekiple bir Anonim Şirket kurmuş bulunuyoruz. Bu şirketimizin kuruluş amacı, sermaye ve bilgi birikimlerinin birleştirilmesi kadar, il dışındaki işadamlarımıza da güven verme duygusudur. Çünkü biz Elazığ’a yatırım düşüncesinde olan işadamlarımıza “haydi gelin Elazığ’a riske girerek yatırım yapın” demiyoruz. Kendilerinin talep etmesi halinde kurduğumuz şirket vasıtası ile ortak olmaya hazır olduğumuzu belirterek her türlü riski birlikte göğüslemeye hazır olduğumuzu söylüyoruz. Yani gelin hep birlikte taşın altına elimizi koyalım mesajını veriyoruz.

 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak işte böyle bir güven ortamı oluşturmuş bulunuyoruz.

 

Seminer oturumumuzun başlığına dikkatinizi çekmek istiyorum: “Sanayi ve Ticaretin Gelişiminde Kültür Değişiminin Yeri ve Önemi” işe Oda olarak bu değişimin açık örneğini bu girişimimizle ortaya koymuş durumdayız.

 

Çünkü bu güne kadar il dışından hep birilerinin gelip yatırım yapması beklenirken, değişen ekonomik koşullar ve kültürel değişimle birlikte bugün Oda olarak diyoruz ki, “gelin birlikte yapalım” işte bu gelişme bir sürecin sonucudur.

 

Dünya ile birlikte Ülkemiz ve ilimizde süratlice değişiyor. Elazığ ili 10 yıl, 20 yıl öncenin Elazığ’ı değil artık. İşadamı ve yöneticilerimizle birlikte birçok ili, komşu ülkeleri hatta coğrafyamıza çok uzak ülkeleri gezip görüyoruz. Gözlemlediğimiz en önemli nokta şudur: Elazığ ili yatarım yapılırken tercih edilecek çok sayıda değer içeriyor. Bunu duygusal bir yaklaşımdan çok objektif kriterleri göz önüne alarak söylüyorum.

 

Harput tarihi süreç içerisinde, bölgenin en önemli ticaret, kültür, sanat ve medeniyet merkezi olarak dikkat çekmiştir. Bu kültürel doku ve zenginlik kuşaktan kuşağa aktarılarak bugün Elazığ’ı ülkemizde insan yapısı ile öne çıkaran bir değer haline gelmiştir.

 

Harput’un merkezi coğrafi konumu dönemi içerisinde yöreye önemli bir değer katarken, Elazığ’da bugün aynı özellikleriyle öne çıkmaktadır. Özellikle sağlık, eğitim ve hizmetler sektörlerinde Elazığ’ın bölgenin merkezi konumunda hizmet vermesi ve adı geçen bu sektörlerdeki hızlı büyüme bunun en önemli göstergesidir. Elazığ önümüzdeki dönemde ise komşu ülkelere eğitim ve sağlık başta olmak üzere hizmetler sektöründe önemli hizmetler verecektir.

 

Yaşanan kültürel, sosyal ve ekonomik değişimle birlikte dünya kaynaklarında da değişim ve farklılaşma büyük bir hızla devam ediyor. Yaşanan küresel ısınma, su kaynaklarının ve sulak alanların azalması, verimli tarım arazilerinin betonlaşması ve atıklarla kirlenmesi bölgemizi bu anlamda önemli kılmıştır.

 

Elazığ ilinin zengin su kaynakları ve potansiyeli bugünün ve geleceğin en önemli sektörlerinin başında gelen gıda ve su üretiminde Elazığ’ı öne çıkarmaktadır.

 

Değerli katılımcılar;

Elazığ ili hem sanayi sektöründe hem de hizmetler sektöründe ekonomik potansiyeli bulunun bir kenttir. Zengin Maden ve Mermer yatakları, tarıma dayalı sanayileşme, hayvancılık yatırımları ve hayvancılık sektörüne dayalı sanayileşme hususunda alternatifler sunun şehrimiz, turizm, sağlık, eğitim, gıda, döküm, tekstil, PVC, çimento, mobilya, güneş enerjisi, demir ve demir dışı metaller gibi sektörlerde dikkat çekmektedir.

 

İlimizde kurulu bulunan ve üç kısımdan oluşan Organize Sanayi Bölgemizde 100’e yakın firmamız çeşitli alanlarda üretimlerini sürdürmektedirler. İl genelinde 550 KOBİ statüsünde işletmemiz mevcuttur. Bununla birlikte Odamız bünyesinde hizmetlerini sürdüren KOSGEB Sinerji Odağımız tarafından yol haritası hazırlanan ve imalat sektöründe yer alan işletme sayımız ise 840’dır. Hayvan ürünleri Organize Sanayi Bölgemizde iki entegre tesisimiz modern donatılarla üretim yapmaktadır.

Kuruluşunu kısa bir süre önce tamamladığımız ve Elazığ’da kamu, yerel yönetim ve sivil toplum müşterekliğinin ürünü olan TEKNOKENT 5 firma ile hizmete başlamıştır. Yine Elazığ İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) de yaklaşık 30 firma ile üretimini sürdürmektedir.

 

İlimiz sanayi altyapısı ile birlikte yatırımların önünü açacak önemli değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bunlardan en önemlisi Elazığ Havaalanının kargo uçaklarının iniş ve kalkışını sağlayacak yeni pistin tamamlanması ve Elazığ Havaalanının, havalimanına dönüştürme girişimlerine başlanması Elazığ adına son derece önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Çünkü Elazığ havaalanı bölgenin tek sivil havaalanı olma özelliğine de sahiptir.

İlimizin doğalgaz kullanımına geçmiş olması da artı bir değerdir. Fırat Üniversitesi ve Meslek Okullarımız da yetiştirilen nitelikli işgücü ile ara eleman ihtiyacı önemli ölçüde karışlanmaktadır.

Bölgesel ve Sektörel Teşvik Uygulamasının ilimize sağladığı avantajları ve ilin sahip olduğu zenginlikleri içerin bir tanıtım filmi ve katalog Elazığ Valiliğimizle birlikte hazırlanmaktadır. Her iki yayınımız kısa bir süre sonra dağıtılacaktır.

 

Bu yayınlarımızda ilimizin bir fırsatlar şehri olduğu vurgusu yer almakta olup, ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

 

Değerli katılımcılar, konuşmamı burada tamamlarken, Seminerin ilimize yararlı sonuçlar doğurması temennisiyle, katılımınız için hepinize teşekkür eder,

En derin saygılarımı sunarım.

Önceki Haber Elazığ Belediye Başkanı M.Süleyman SELMANOĞLU

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech