Elazığ Belediye Başkanı M.Süleyman SELMANOĞLU

Elazığ bir cazibe şehri olma yolunda. Bizler, iş adamlarını, yatırımcıları kente yatırım yapmak için özendirme gayreti içindeyiz

Değerli iş adamları,

Basınımızın güzide temsilcileri,

 

Sizleri sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel günde sizlere hitap etmek şansını ve fırsatını bulduğum için de kendimi ayrıca mutlu addediyorum.

 

Bugün burada Elazığ’ın kalkınabilmesi için yapılabilecekler üzerinde farklı bir bakış açısıyla ve çok değerli uzman konukların katılımıyla, bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Bugüne kadar bu anlamda çeşitli platformlarda değerlendirme yaptık ve bunlardan şehrimiz fazlasıyla istifade etti. Bugün burada yapılacak bu değerlendirmelerin bizlere yeni ufuklar açacağına, yeni girişimcilere vesile olacağına ben inanıyorum.

 

Bir yörenin kalkınması için çeşitli unsurların olması gerekiyor. Biz bunların içerisinde en önemli unsuru birliktelik ruhunun oluşturulması olarak görmekteyiz. Bu nedenle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, meslek birliklerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, yani halkımızın her kesimiyle gönül odaklı bir birlikteliğimiz vardır. Yatırımcılarımız için diğer etkenlerin yanında en önemli avantajlardan birinin de, Elazığ’da oluşan birlik ortamının olduğu kanaatindeyim. Dünyada gelişen hem kamu yönetimi, hem kalkınma anlayışında merkezi ve yerel yönetimlerden beklenen, yeni üretim alanları kurmak, yeni kamu yatırımları yapmak değildir. Bu yeni anlayış içerisinde yerel yönetimlerden beklenen, yatırımların özendirilmesi, yörenin zenginliklerinin tanıtılması, ortak akıl ruhunun oluşturulması, sinerjiyi oluşturabilecek şekilde işbirliğinin ve birlikteliğin sağlanmasıdır. Biz Elazığ’da bu birlikteliği oluşturduğumuzu söylemekten dolayı büyük mutluluk duymaktayım. Birliğimiz, bizim temel dayanağımız, birliğimiz, bizi biz yapan en önemli değerlerimizdir. Ne kazandıksa birlikteliğimizle kazandık. Ne zaman birliğimiz üzerine oyunlar oynandıysa kaybetmeye başladık. Değerli şairimiz merhum Mehmet Akif’in de belirttiği gibi, “değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz”.

 

Sayın Valim, kıymetli konuklar, kalkınma girişimlerinde temel hedeflerden biri de tüm dinamiklerin eş güdümlü olarak harekete geçirilmesidir. Kentlerin ekonomik, fiziksel, sosyal ve kültürel dinamiklerinin birlikte harekete geçirilerek etkili bir şekilde kalkınabilecekleri ortaya çıkmıştır. Yerel kalkınmanın ve sağlıklı kentleşmenin en önemli şartlarının birinin de kentlerin ekonomik gelişiminin olduğunu düşünmekteyiz. Bu düşünce ile, Elazığ Belediye Başkanı olarak, fiziksel, sosyal ve kültürel hizmetler kadar, şehrimizin ekonomik gelişimiyle ilgilendik, ilgilenmeye devam edeceğiz.

 

Avrupa Birliği’nde, yerel yönetimlerin kentlerin ekonomik gelişiminde aktif rol almaları anlayışı benimsenmeye ve hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Elazığ Belediyesi olarak, şehircilik alanında yaptığımız yatırımlarla, Elazığ’ı bir cazibe şehri haline getirmeye gayret ettik ve bu yolda epey bir yol aldık. Elazığ’ın cazibe merkezi bir il olduğu, hem Devlet Planlama Teşkilatı’nın çeşitli kanallarında, hem de bağımsız araştırma kuruluşları tarafından yapılan çeşitli araştırmalarda da ortaya konmuştur. Bizler her platformda Elazığ’ın bir fırsatlar şehri olduğunu, iş adamlarımıza ve yatırımcılarımıza anlatıyor, onları yatırım yapmaları için özendirmeye gayret ediyoruz. Bu gayretlerimizin neticesinde son yıllarda ilimizde önemli yatırımlar da yapılmaya başladı. Elbette kalkınma bir süreçtir ve asıl anlamlı ve önemli olan kalkınmayı sürdürebilir bir şekilde gerçekleştirmektir. Bizler bunun sağlanması için azami gayret sarf ediyoruz. Sayın Valim başta olmak üzere, değerli millet vekillerimizle, şehrimizin tüm yöneticileri ve sivil toplum örgütlerimizle sürekli ve sürdürülebilir bir kalkınma sürecinni nasıl yöneteceğimizi istişare ediyor ve bu yönde önemli adımlar atıyoruz. Bu süreçte bir yandan ilimize yeni yatırımların yapılması için yurtdışı ve il dışındaki iş adamlarımızla çeşitli toplantılar düzenlenirken, aynı zamanda ilimizdeki iş adamlarımızla ihracat potansiyelini arttırmak ve yurtdışı programlarına katılma üzere gerek Sayın Valimiz, gerek Sayın Rektörümüz, gerek Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız ve sivil toplum örgütleriyle harekete geçtik. Geçtiğimiz yıl Avrupa’da iş adamlarımızla bir araya gelerek yatırım yapma çağrısında bulunduk. Diğer yandan Azerbaycan, Kazakistan, Suriye gibi ülkelerle şehrimizin değerli iş adamları ile birlikte yine Valimizle, Milletvekillerimizle, Rektörümüzle, Ticaret Odası Başkanımızla yani kısacası sivil toplum örgütlerimizle beraber yurtdışı gezilerinde bulunduk ve özellikle değerli iş adamlarımızın sıkıntılarını bertaraf etme noktasında ne türlü gayretlerimiz olacak onların plan ve programlarını yapmaya gayret ettik.

 

Şunu özellikle belirmekte yarar görmekteyim. Dünyanın gelişen yeni dengeleri arasında Elazığ, coğrafi konumu dolayısıyla özellikle Ortadoğu’ya ulaşabilecek bir güven ve huzur şehridir. Elazığ, coğrafi konumu, doğal ve beşeri zenginliklerinin yanında, hükümetimizin uyguladığı teşvik politikasıyla da en fazla yatırım kolaylığının sağlandığı birkaç ilden biri olmuştur. İş adamlarımızın bu yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elazığ’ımızın yatırım fırsatlarını bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yatırımcılara anlatmaya gayret sarf edeceğiz.

 

Değerli Valim, saygıdeğer misafirler “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışındaki bir ecdadın evladı olarak en önemli varlığımız insanların topyekün kalkınması için, belediyecilik hizmetlerinde, sosyal belediyecilik hizmetlerine çok ciddi önem vermekte ve önemli kaynaklar aktarmaktayız. Yerel kalkınmanın gerçekleşmesi için, öncelikle yerel halkın kalkınması gerektiği inancıyla, yatırımlarımızı insanımıza yönelik olarak yapmaktayız. Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde, bir yandan yardıma muhtaç insanlarımızın dertleriyle dertlenerek, onları ayağa kaldırmaya gayret ederken, diğer yandan istihdama yönelik çok önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Avrupa Birliği projeleri çerçevesinde başlattığımız meslek edindirme kurslarımızda, 3000’in üzerinde insanımız meslek sahibi olabilmek için gayret sarf ediyor. Bunlardan yüzlercesini istihdama kavuşturduk. Meslek edindirme kurslarımızı, Elazığ’ın gelişim planı çerçevesinde, ihtiyaç duyulan alanları belirleyerek, bu alanlara göre açtık. Bu hizmetle aynı zamanda ara eleman sıkıntısı çeken sanayicilerimizin sıkıntılarının çözümünde bir nebze de olsa katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum.

 

Bizler Elazığ’ın kalkınması ve ekonomik gelişmesi için adeta seferber olmuş durumdayız. Benim her zaman ifade ettiğim bir söz var; “yaşanacak başka bir Elazığ yok”. Bu nedenle Elazığ’ımızın kalkınması ve gelişmesi, insanımızın, hemen her alanda, en iyi imkanlara ve yüksek refah seviyesine kavuşması için, gece demeden, gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle bu toplantının şehrimizin ekonomik gelişmesine katkıda bulunmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Önceki Haber Elazığ Milletvekili Tahir ÖZTÜRK

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech