Elazığ Milletvekili Tahir ÖZTÜRK

Kalkınma ve ekonomik gelişme, her ülkenin, bölgenin ve illerin gayretleri ile olabilecek bir süreçtir

“Elazığ’ın Ekonomik Gelişmesine” katkıda bulunmak üzere İktisadi Araştırmalar Vakfı valilik, öncülüğünde düzenlenen bu toplantı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyor, hepinize toplantıya hoş geldiniz diyorum.

Böylesi anlamlı bir toplantının organizasyonunda görev alan tüm arkadaşlarımızı da yürekten kutluyorum.

 

Değerli Misafirler ve işadamlarımız, sanayicilerimiz;

Kalkınma ve ekonomik gelişme elbette ki her ülkenin, bölgenin ve ilin gayretleriyle olabilecek bir süreçtir.

Ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler bölgelerarası gelişmişlik farkını ortadan kaldırma noktasında yeni bir heyecan uyandırmıştır.

Bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları, ülkeden ülkeye şiddeti değişse de, tüm ülkelerin yapısında görülmektedir.

Birçok ülke dengeli olarak bölgeler ya da iller arasında eşgüdümlü bir kalkınma gerçekleştirememiş ve denge sağlanamadığı içinde sosyo-ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalınmıştır.

İşte ülkemizde geçmişte dengeli bir kalkınma ve ekonomik gelişmeyi sağlayamadığı için yıllardır sosyo-ekonomik sorunların yanında terör gibi sıkıntı ile de uğraşmakta ve yatırıma ayırması gereken imkânları bu sıkıntıyla mücadeleye ayırmaktadır.

Günümüzde ekonomik gelişme ve kalkınma, yerel imkânları ve yararları ortaya çıkarmak, yöre halkını üretime yöneltmek, yerel yatırımları artırmak gibi bir boyut kazanmıştır.

Dünyanın geldiği bu kalkınma anlayışı içerisinde hükümetimiz 2002 yılından bugüne kadar yerel kalkınmanın sağlanması için çok önemli adımlar attı.

Öncelikle Elazığımızın da arasında bulunduğu 49 ilde teşvik yasası uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulama sayesinde birçok ilimiz yeni yatırımlar aldı ve yeni istihdam alanları oluşturuldu.

Yine hükümetimiz, bu yıl yeni bir teşvik uygulaması başlattı. Bu teşvik uygulamasında bölgesel düzeyler dikkat alındı. Elazığ, bu kapsamda ki teşvik uygulamasında en iyi yararlanan illerden biri olarak 4. bölgede yer aldı.

Elazığ’a yatırım yapacak bir yatırımcı gelir vergisi, SSK Primi, elektrik gideri birçok kalemde çok ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Elazığ, diğer yandan Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yatırımda 15 cazibe merkezi ilden biri olarak belirlenmiştir. Bu, Devlet imkân ve yatırımlarının öncelikle ve ağırlıklı olarak Elazığ’a yapılması demektir. Gerçekten öylede oldu.

Ekonomik gelişmede en önemli unsurlardan biri ulaşım imkânlarının uygun olmasıdır. Elazığ, yeni havaalanı ile uluslar arası bir yapıya kavuşmuş sadece yolcu uçaklarının değil aynı zamanda nakliye uçaklarının da inip kalkabileceği bir havalimanı olmuştur. Havaalanımızın yeni terminal binası ise 2010 yatırım programına alınarak, önümüzdeki yıl temeli atılacaktır.

Yine İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra İzmir ve Almanya’dan da uçak seferlerinin yapılması için bir dizi çalışma başlatılmış, bunların da sonuçları çok yakın zamanda alınmaya başlanacaktır.

Elazığ’da insanlarımızın kendi işlerini kurmalarını sağlamak amacıyla İş Geliştirme Merkezi kuruldu ve özellikle Sanayi Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızdan ciddi oranda ödenek ayrılması sağlandı.

Bugün burada çok sayıda insanımız kendi ekmek teknelerini kurmanın yanında geleceğin sanayicileri olma yolunda ilk adımı atmış oldular.

Yine ekonomik kalkınma çevresinde Fırat Teknokent’in kurulması sağlandı. Buraya Sanayi Bakanlığının ciddi maddi destekleri yapılmaktadır.

Bir yandan geleceğe yönelik bu adımları atarken aynı zamanda mevcut işletmelerimizin üretim ve rekabet gücünü artırmaya da gayret ettik. Elazığ’da doğalgaz ilk olarak Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerimizin hizmetine sunulmuş, onların üretim maliyetlerinde ciddi düşme sağlanmıştır. Yatırımcılarımızın taleplerine cevap vermek üzere 3. Organize Sanayinin altyapı çalışmalarına başlanmış ve bu çerçevede birçok sorunun çözümüne katkı sağlanmıştır. Bu alt yapı yatırımları 2010’da bitecektir.

Elazığ’ı komşu illere bağlayacak olan modern yeni çevre yolunun yapımına başlanmış ve bu çerçevede çok önemli bir aşama kat edilmiştir. Çevre yolumuzun 2010 yılında hizmete gireceğine inanıyoruz.

Elazığ’ı geleceğe taşıyacak, kalkınma çabalarına ivme kazandıracak sektörlerden biri olan sağlık sektöründe de çok önemli yatırımlar yapıldı.

Bu çerçevede bir yandan mevcut hastaneler modernize edilirken diğer yandan da bölge hastanesinin proje çalışmaları başlatıldı. Bir kampus şeklinde düzenlenecek olan bu projede birçok hastane bu bölgede kurulacaktır.

Yatırımlar tamamlandığında bölgede bir sağlık merkezi olan Elazığ, bu sektörde daha da güçlenecektir. Hükümetimiz tarafından bölgelerarası gelişmişlik farklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması için Kalkınma Ajansı kurulmuştur.

Bu çerçevede kurulan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan Kalkınma Ajansı’nın yararlarını önümüzdeki süreçte görmeye başlayacağız.

Burada çok değerli konuklarımızın değerlendirmeleri olarak sizlere yaptığımız bütün yatırımları anlatmak istemiyorum. Çünkü anlatmaya kalksam hayli vakitlerimizi alır. Ben sadece sizlere birkaç yatırımı örnek olarak göstermek istedim.

Elazığ’ın gelişmesi ve büyümesi için eğitimden sağlığa; sanayileşmeden enerjiye, ulaşımdan altyapıya birçok hizmet ve yatırımın şehrimize gelmesi sağlanmıştır. Bu anlamda yeni yatırımlarımız ve gayretlerimiz elbette de devam edecektir.

Ancak, bizler devlet imkânları kadar özel sektör imkânlarının da şehrimize aktarılmasına çalışıyoruz.  Bu çerçevede iş adamlarımızla görüşerek şehrimize yatırım yapmaları için önerilerde bulunuyor, bürokrasi de tıkanma noktalarında onların önünü açmaya gayret ediyoruz.

Şunun iyi bilinmesi gerekir ki, şehirler artık sadece devlet yatırımlarıyla kalkınmamaktadır. Mutlaka ama mutlaka özel sektör yatırımlarının çekilmesi gerekiyor. Bizler bu noktada bundan sonra gayretlerimizi daha da artırmalı ve Elazığ’ın yatırım imkânları ile zenginliklerini iş adamlarımıza daha iyi anlatmalıyız.

Elazığ Milletvekilleri olarak bizler şehrimize bir çivi dahi çakma niyetinde olan her yatırımcımızın önünü açar, onlara her noktada rehber oluruz.

Bu güzel insanlarımızın yaşadığı aziz şehre yatırım yapacak her insanımıza gururla ve onurla sahiplenir. Onun her zaman yanında oluruz. Şunu son olarak ilave etmek istiyorum. Elazığ ve bölge için;

1.       Organik ve meyve yetiştiriciliği

2.       Su ürünleri

3.       Hayvan yetiştiriciliği

4.       Mermer ve maden

5.       Sağlık yatırımları

6.       Üniversiteye yeni bölümlerin açılması çalışmaları

 

Bu düşüncelerle, bu programa katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyor, programın şehrimize, bölgemize hayırlı olması temennisiyle sizlere saygılarımı sunuyorum.

Önceki Haber İstanbul Milletvekili Mustafa ATAŞ

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech