İstanbul Milletvekili Mustafa ATAŞ

Kaybettiğimiz değerleri yeniden kazanabilirsek çözemeyeceğimiz hiç bir sorun kalmaz

Hepinizi saygı ile selamlıyorum.

 

Bu toplantının hayırlı olmasını öncelikle temenni ediyorum. Çocukluğu ve gençliği bu ilde geçmiş bir kardeşiniz olarak aranızda bulunuyorum.

 

Gerçekten bugün burada tertip edilen toplantı, Elazığ ilimiz için ve bölgemiz için çok önemli bir toplantı. Belki bugüne kadar buna benzer farklı toplantılar, çalışmalar yapılmış olabilir. Ama inanıyorum ki bu toplantıdan sonra Elazığ kalkınma yönünden, gelişme yönünden daha farklı noktalara gelecektir.

 

Öncelikle bu toplantıyı tertip eden değerli Elazığ Valimize, yine katkı sağlayan ve fiziki ortamlarını bu toplantı için açan Ticaret Odası Başkanımıza Elazığ’ımızın ve bölgenin kalkınması yönünde bilimsel çalışmalar yaparak bu toplantının yapılmasında büyük emek sarf eden başta İktisadi Araştırmalar Vakfımızın değerli başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara beyefendiye ve yönetimine, burada tebliğ sunacak olan değerli bilim adamlarımıza, sanayicilerimize, iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplantıdan sonra biraz önce ifade ettiğim gibi Elazığ ile ilgili gerek buradaki sanayici ve iş adamlarımız gerekse bilim adamlarımız herhalde bakış açıları değişir diye ümit ediyoruz. Değerli katılımcılar her yerde en önemli unsur hiç unutulmamalıdır ki insandır. Paradan önce de insan geliyor, emekten önce de insan geliyor, her unsurun temel taşı insandır. Dolayısıyla biz bugüne kadar yapamadığımız ya da yapmak isteyip de gerçekleştiremediklerimizin temelinde ben iki hususu görüyorum. Toplumsal olarak belki bugüne kadar yaşadığımız sıkıntıların ve eksikliklerin temelinde iki ana unsur olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi duyarlıklarımızdan uzaklaşmamızdır, bir tanesi de değerlerimizden uzaklaşmış olduğumuzu düşünüyorum. Biz bu kaybetmiş olduğumuz veya azaltmış olduğumuz değerlerimize yeniden kavuşabilirsek, duyarlılığımız yeniden kazanabilirsek duyarlı birer kimlik olabilirsek herhalde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur diye düşünüyorum. Yine benden önceki değerli konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi, birliğimizi beraberliğimizi iyi muhafaza edebilirsek o kaybettiğimiz değerlerimizi yeniden kazanıp, adalet, dürüstlük ve temiz insan olmak, dürüst insan olmak, kimlikli insan olabilmek hususundaki özelliklerimizi yeniden muhafaza edip, birbirimize güven noktasında kaybettiğimiz hasretlerimizi yeniden kazanıp omuz omuza verebilirsek Elazığ’ımızda çözemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur diye düşünüyorum. Çünkü cenabı hak bölgeye her türlü zenginliği vermiş, yer altı zenginliği var, yer üstü zenginliği var, insan kaynağı noktasında da inanıyorum ki yine hiçbir bölgede olmayan insan kaynağımız var. peki eksik olan ne, eksik olan bu gücü birleştirmek. Bunu da yapabilecek durumdayız diye düşünüyorum. İnşallah bu toplantı arzu ettiğimiz kapıların açılışına vesile olur diye düşünüyorum hızlı bir şekilde bölgenin kalkınmasına vesile olur diye düşünüyorum.

 

Tekrar bu toplantının düzenlenmesinde, organizasyonunda emeği geçen bütün kurum ve kuruluşların temsilcilerini tebrik ediyorum. Bu bölgede doğmuş ama bu bölgede doyamadığı için doyabileceği yere gitmiş olan bir kardeşiniz olarak inşallah burada doğup burada doyan, yaşan nesillere katkı sağlaması amacıyla bu toplantının hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Önceki Haber Elazığ Valisi Muammer EROL

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech