Yenilikçi girişimler, Bilginin Ticarileştirilmesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

2023 ekonomik hedeflerine kilitlendiğimiz ve hızlı bir değişimin yaşandığı “Bilgi Çağı”na Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik kavramları damgasını vurmaktadır. Bu kavramların; Devlet, hükümet, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve iş dünyası olarak Ülke gündemimizin ilk sıralarında yer aldığı ifade edilebilir. Vakfımız ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ortak çalışması olan söz konusu proje ; -İnovasyon odaklı kümelenmeler olan Teknopark, Teknokent ve Kuluçka Merkezlerinde faaliyet gösteren firmaların inovasyon ve bilginin ticarileştirilmesi yönetimine yaklaşımları, önlerindeki güçlükler, kriz dönemlerindeki davranışlar, ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi sürecini yönetim tarzları, bu süreci etkileyen bağımlı ve bağımsız değişkenler,  stratejik planlama çalışmaları içinde entegre ediş yöntemleri vb konuların ne şekilde ele alındığını, süreç içinde kurumlarla ilişkilerini belirlemek ve – Bilginin ticarileştirilmesi sürecini etkileyen bağımlı ve bağımsız değişkenlerin neler olduğunu ortaya koymayı  amaçlamıştır. İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara Başkanlığında ve Vakfın Proje Koordinatörü Raife Y. Eyiler yönetiminde, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi  Yrd.  Doç Dr. Muhittin Adıgüzel’in danışmanlığında sürdürülen projenin saha çalışması 2013 yılında gerçekleştirilmiştir.  Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında uzmanların katılımıyla, saha araştırması sonuçlarının da paylaşıldığı seminer Vakfımız ve Üniversite işbirliği ile 10 Nisan 2014’de düzenlenmiştir. Saha araştırması sonuçlarının sunulduğu ve uzmanların katılımıyla düzenlenen seminer kitabı yayınlanmıştır.

Kitap İçin Tıklayınız

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech