Ünal Aysal Tez Ödüllendirme Yarışması Sonuçlandı

Dereceye Giren Tezler Belli oldu

Doktora dalında 15 tez, Yüksek Lisans dalında da 15 tez yarışmaya katılmıştır. Dereceye girenlerin listesi;

 

DOKTORA TEZLERİNDE

 

Ahmet Yılmaz ATA

“Kurumsal İktisat Çerçevesinde Yolsuzluğun Fırsat ve Motivasyonları: AB Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme”

 

Bilge Kağan ÖZDEMİR

“Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizler ve Erken Uyarı Sistemleri: Markov Geçiş Modellemesi”

 

Ümit GÜMRAH

“Kredi Türevleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kredi Temerrüt Swapları Üzerine Bir Araştırma”

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİNDE

 

MELEK ASTAR

“OECD Ülkelerinde Taylor Kuralı’nın Geçerliliğinin Logit Modelleri İle İncelenmesi”

 

Selin ZAMAN

“İMKB’nin Uluslar arası Hisse Senedi Piyasaları İle Entegrasyonu”

 

Banu AKYILDIZ

“Çevresel Etkinlik Analizi: Kuznets Eğrisi Yaklaşımı”

Önceki Haber Isparta ve Burdur ili Geliştirme Seminerleri düzenleniyor.

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech