Ünal Aysal Ödüllü Tez Yarışması Sonuçlandı..

ÜNAL AYSAL TEZ ÖDÜLLENDİRMESİ

2018 YILI ÜNAL AYSAL TEZ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

DOKTORA TEZLERİ ALANINDA KAZANANLAR

İrem ÇETİN

Tez Konusu: BORÇ HEDEFLEMESİ REJİMİ VE EKONOMİK PERFORMANS:POLİTİK MAKROEKONOMİK BİR BAKIŞ

 

MEHMET TAHSİN ŞAHİN

Tez Konusu: BİLGİ YOĞUN İŞ HİZMETLERİNİN YER SEÇİM TERCİHLERİ ve İNOVASYON DİNAMİKLERİ:ANKARA METROPOL KENTİ ÖRNEĞİ

 

ERDEM ÖZKAN

Tez Konusu:  KAYNAK VE BİLGİ KREDİBİLİTESİ AÇISINDAN TÜKETİCİ BİLGİ EDİNME SÜRECİNİN MODELLENMESİ

 

YÜKSEK LİSANS ALANINDA KAZANANLAR

 

ELİF YALÇIN

Tez Konusu: KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE’DE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASININ ETKİNLİĞİ

 

 

BENSU TİMUR

Tez Konusu: GENELLEŞTİRİLMİŞ SIRALI LOGİT MODELİ İLE HANEHALKI BİREYLERİNİN MUTLULUĞUNUN İNCELENMESİ

Önceki Haber VAKIF YÖNETİMİNİN BORSA İSTANBUL’A NEZAKET ZİYARETİ

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech