“TÜRKİYE DE İÇ GÖÇÜN SOSYO –EKONOMİK SONUÇLARI VE ADANA ÖZELİNDE DEĞERLENDİRME

Sempozyumu 20 Nisan 2012 tarihinde Adana HiltonSA Otelinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasında İAV Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara  özetle;

İktisadi Araştırmalar Vakfı yaptığı bilimsel çalışma, toplantı, seminer, konferans ve sempozyumlarla Türk iş dünyasını, ürettiği bilgilerle aydınlatmaya devam  ettiğini, Kurucularımız hayata veda  ettikten sonra biz ikinci kuşak olarak onların bıraktığı emaneti  korumak ve Vakfın hedeflerini  daha yükseğe taşımak için çok çalışmamız gerektiği inanç ve bilinci içinde olduklarını, dünyanın değiştiğini, Türkiye’nin de değişmek zorunda olduğunu, Türkiye’nin, bu değişimi yakalamak ve hatta bunu iyi okumak, değerlendirmek ve ona göre hazırlık yapmak zorunda olduğunu, Adana’nın  da aynı değişime ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Sempozyumda Adana özelinde Türkiye‘nin iç göçün sosyo-ekonomik yönü tartışılacağını, bu konuda yetkin idareciler ve bilim adamları ile Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın yapacakları konuşmaların önemli bilgiler ihtiva edeceğini belirterek, katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, İlçenin demografik yapısı hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra; İlçede göçten kaynaklanan çok büyük sorunlar olduğunu, Belediyenin bütçesi ile bu sorunların çözülmesinin adeta imkânsız olduğunu, her şeye rağmen ilçenin gelişimi için ciddi projeleri oluğunu belirterek, İktisadi Araştırmalar Vakfı ile müşterek düzenlenen bu sempozyumun Adana’ya katkı sağlayacağını belirti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz’da, sorun ve sıkıntıların bilincinde olduklarını, ancak bu konudaki toplumsal bilincin önemli olduğunun altını çizdi.

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ise, göç denildiğinde Türkiye’de akla ilk gelen kentlerin başında Adana’nın geldiğini ifade ederek, geçmişten günümüze kentte yaşanan nüfus hareketliliği olduğunu ve bu hareketliliğin ilde sosyal sorunları da beraberinde getirdiğini, almış oldukları ve alacakları önlemler ile sorunları minimize etmeğe çalıştıklarını belirtti ve yapacakları projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açılış konuşmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin özetle;

Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuçları: Adana Özelinde Değerlendirme Sempozyumu’na katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, göçün umut, bereket ve dinamizm olduğu söyledi. Göçün neden ve sonuçlarının iyi anlaşılması gerektiğini kaydeden Şahin, Türkiye’nin kültürel zenginliğine dikkat çekti ve bu zenginliğin oluşmasında göç olgusunun üstlendiği misyonu vurguladı. Göçün sosyolojik, psikolojik ve siyasi etkilerinin olduğunu ifade eden Şahin, göçle birlikte değişimin de yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin göç karşısında ne yapılması gerektiğini artık çok iyi bildiğini anlatan Şahin, “Zorunlu göçün azalması noktasında insan merkezli yönetim anlayışını hayata geçirmek zorundayız. İnsanların neden göç ettiğinin bilip, buna göre çalışmalıyız dedi.

Türkiye’nin dünyada en fazla göç alan ülkelerden biri olduğuna işaret eden Şahin, konuşmasını da şöyle sürdürdü; “Göçle gelen insanlar bir yük olarak görülmemeli, onların kente entegrasyonunu sağlamak bizim en büyük görevimiz olmalı. Bakan sözlerine devamla, ekonomik ve beşeri imkânlarımızı güçlendirip, herkesin bu ülkenin zenginliklerinden eşit şekilde pay alması sağlamak bizim en büyük görevimiz. Daha önce de söylediğimiz gibi; bizim petrolümüz, doğalgazımız, altınımız yok ama bizim bundan daha kıymetli bir şeyimiz var; beşeri sermayemiz yani insanımız. İnsanımızın beşeri sermayesini güçlendirecek altyapı imkânları, kadın olsun, erkek olsun, yaşlı ve genç olsun, engelli olsun olmasın herkesin bu şanstan eşit şekilde yararlanmalı” diyerek, Sorunun değil çözümün parçası olunması gerektiğinin altını çizen Fatma Şahin, “Yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına düşen buna zemin hazırlamak olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Önceki Haber 49. Olağan Genel Kurulumuz 30 Mart 2012 tarihinde Vakıf Merkezinde Gerçekleştirildi

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech