Prof. Dr. M.Orhan Dikmen 2013 yılı yarışma başvuruları başladı

Bu yıl ki konusu;

2023 PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖNCÜ SEKTÖRLER: Türkiye Sanayi Sektöründe Yapısal Dönüşüm “Girişimcilik, İnovasyon, Verimlilik” Politikaları

son başvuru tarihi 27 Eylül 2013
Yönetmelik için tıklayınız

Afiş için tıklayınız

Önceki Haber Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara 2023 Türkiye’nin Vizyonu konulu konferansa katıldı.

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech