İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Yarışması sonuçlandı

Dereceye giren tezler belli oldu.

 

Doktora dalında 26 tez, yüksek lisans dalında 9 tez yarışmaya katılmıştır.

 

Dereceye girenlerin listesi;

Doktora dalında;

1.Can Tansel Tuğcu

Üniversite: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Tez Konusu: Türkiye’de İllerin Temel Büyüme Dinamikleri: Para Ve Maliye Politikalarının Bu Dinamikler Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ekrem Erdem
2.Aycan Hepsağ

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı
Tez Konusu: Çok Değişkenli Stokastik Oynaklı Modelleri: Petrol Piyasası İle Finansal Piyasalarda İşlem Gören Sanayi Sektörü Endeksi Arasındaki Oynaklık Etkileşimi Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Gökçen
3.Mehmet Fatih Bayramoğlu

Üniversite: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Tez Konusu: Yüksek Volatilite Dönemlerinde Gri Sistem Teorisi Destekli Markowitz Portföy Optimizasyonu
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nurgül Chambers

 

Master dalında;

1.Gökhan Aydoğan

Üniversite: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı
Tez Konusu: Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Korkut Özkorkut
2.Cennet Dalgıç

Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Tez Konusu: Risk Bileşenleri Analizi: İMKB’de Bir Uygulama
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Öcal Usta
3.Dilek Dede

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Tez Konusu: Çok Düzeyli Yönetişim Olgusunun Kentkonseyleri Bağlamında İncelenmesi: Helsinki, Stockholm, Bergen, Barselona Kent Konseyleri
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adalet Bayramoğlu Alada

Önceki Haber Elektrik Piyasası Özelinde Enerji Piyasaları ve Risk Yönetimi Sempozyumu

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech