İktisadi Araştırmalar Vakfı –Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışma ödülü ve Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştırma ödülleri sahiplerini buldu.

 

ÜNAL AYSAL TEZ DEĞERLENDİRME YARIŞMA ÖDÜLÜ

 

Doktora dalında,

İrem ÇETİN

Tez Konusu: BORÇ HEDEFLEMESİ REJİMİ VE EKONOMİK PERFORMANS: POLİTİK MAKROEKONOMİK BİR BAKIŞ

 

MEHMET TAHSİN ŞAHİN

Tez Konusu: BİLGİ YOĞUN İŞ HİZMETLERİNİN YER SEÇİM TERCİHLERİ ve İNOVASYON DİNAMİKLERİ: ANKARA METROPOL KENTİ ÖRNEĞİ

 

ERDEM ÖZKAN

Tez Konusu:  KAYNAK VE BİLGİ KREDİBİLİTESİ AÇISINDAN TÜKETİCİ BİLGİ EDİNME SÜRECİNİN MODELLENMESİ

 

YÜKSEK LİSANS DALINDA

ELİF YALÇIN

Tez Konusu: KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE’DE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASININ ETKİNLİĞİ

 

 BENSU TİMUR

Tez Konusu: GENELLEŞTİRİLMİŞ SIRALI LOGİT MODELİ İLE HANEHALKI BİREYLERİNİN MUTLULUĞUNUN İNCELENMESİ

 

PROF. DR ORHAN DİKMEN ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

SEDA PEKSEVİM- OSMAN İLTER

Araştırma Konusu: KÜRESELLEŞME VE SERBEST TİCARETTEN GERİ DÖNÜŞ: TİCARET SAVAŞLARININ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ BEKLENEN ETKİLERİ

Önceki Haber CUMHURİYETİN 100.YILINDA ŞANLIURFA İLİNİN REKABETÇİ DEĞERLERİ,MARKALAŞMA VE GÖBEKLİTEPE SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ.

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech