İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Ödülü Yarışması sonuçlandı

Dereceye giren tezler belli oldu

Doktora dalında 25 tez, Yüksek Lisans dalında da15 tez yarışmaya katılmıştır.

Dereceye girenlerin listesi;

Doktora Dalında,

 

 

1. Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU

 

Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Sektöründe Risklerin Analizi ve Gemi Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

 

 

2. Fevzi Serkan ÖZDEMİR

Finansal Raporlama Sistemlerinin Bilginin İhtiyaca Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi: İMKB Şirketlerinde Finansal Başarısızlık Tahminleri Yönüyle Bir Uygulama

 

 

3. Gelengül KOÇASLAN

 

Risk Altında Karar Almada Neoklasik ve Alternatif Yaklaşımlar: Kayıplar Alanında Risk Tavırlarına İlişkin Davranışsal Bir Araştırma

 

 

Master Dalında,

 

 

1. İrem YENDİ

 

Kayıt Dışı Ekonominin İktisadi Mali ve Kurumsal Nedenlerinin Analizi

 

2. Hakan BEKTAŞ

 

Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecelerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi

 

 

3. Gülşah ÇOLAKOĞLU

 

Mincer Kazanç Denkleminin Türkiye ve Almanya İçin Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modelleri İle Analizi

Önceki Haber Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyon’u tamamlandı

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech