Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2019-2020 İktisadi Araştırmalar Vakfı Genel Kurulu 26 Mart 2021 Cuma günü Vakıf merkezinde toplandı.

Toplantıda Başkan Vakıf faaliyetleri ile ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Gündemle ilgili konulara geçildi.Bilanço/Gelir-Gider Tablosu /Denetçi Raporu 2019-2020 Yılları için ayrı ayrı oylanarak Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

Önceki Haber Editörlüğünü Prof.Dr.Ahmet İNCEKARA ve Doç. Dr. Murat USTAOĞLU’nun Yaptıkları

Leave Your Comment