Adana’da düzenlenecek Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Sonuçları ve Çukurova Özelinde Yansımaları konulu seminer çalışmaları devam ediyor.

Bu bağlamda Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara ve Genel Sekreter Nahit Özen 23-24 Şubat 2012 tarihlerinde;

 

Vali Hüseyin Avni Coş

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekeriya Şarbak

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gizer

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Sürenkök’ü

 

makamlarında ziyaret etmiştir.

 

20 Nisan 2012 tarihinde düzenlenecek seminerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunulmuş ve programın en kısa sürede belirlenerek ilgililere gönderilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

 

 

Önceki Haber Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişen Hükümleri ve Uygulamadaki Yansımaları

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech