48. Olağan Genel Kurulumuz 25 Mart 2011 tarihinde Vakıf Merkezinde Gerçekleştirildi

GÜNDEM :

 

1. Açılış ve divan üyelerinin seçimi

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, yıllık hesaplar, bilânço ve Murakıplar raporunun okunması  ve görüşülmesi,

3. Raporların oylanması ve bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu ve Murakıpların       ibrası,

4. Yönetim Kurulu üyelikleri için yapılan  seçimlerin Genel Kurulda tasdiki,

5. Vakıf üyeliğine alınan yeni üyeler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

6. Teklif ve temenniler.

 

 

Yukarıdaki gündemle toplanan Genel Kurul’da, gündem maddeleri tek tek görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

 

Süresi dolan Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, Dr. Osman N. HAZİNEDAR ve M.İlker AYCI’dan boşalan üyelikler için yerlerine; Prof. Dr. Sudi APAK, Prof. Dr. Kerem ALKİN, ve Mustafa BALTACI’nın atandıkları bilgileri verildikten sonra Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu oluşumu ile ilgili olarak Kurul üyeleri hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve yapılan oylama sonucunda;

 

Yönetim Kurulu’nun

 

 1. Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA                   Başkan
 2. İbrahim Halil ÇİFTÇİ                              Başkan Vekili
 3. Prof. Dr. Adem ŞAHİN                           Başkan Vekili

 

Üyeler:

 

 1. Prof. Dr. Kerem ALKİN
 2. Prof. Dr. Sudi APAK
 3. Mustafa BALTACI
 4. Can Akın ÇAĞLAR
 5. Prof. Dr. Tunç EREM
 6. Osman Nuri ÖZTÜRK
 7. Mehmet Ali SEZER
 8. Faruk SEZGİN
 9. Prof. Dr. Yusuf TUNA
 10. Fahretin YAHŞİ
 11. Av. Dr.Murteza ZENGİN

 

 

Danışma Kurulu’nun

 

1. Prof. Dr. Cemal ŞANLI               Başkan

2.  Doç. Dr. Ekrem KESKİN           Başkan Vekili

Üyeler :

3.       Prof. Dr. Şahin AKKAYA

4.       Prof. Dr. Ömer A. AKSU

5.       İsmet ALVER

6.       Ahmet Doğan ARIKAN

7.       Mustafa ATAŞ

8.       Ünal AYSAL

9.       Gazi BİLGİN

10.   Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU

11.   Necdet BUZBAŞ

12.   Dr. Emin Server ÇATANA

13.   Serhat Süreyya ÇETİN

14.   Serdar ÇITAK

15.   Dr. Ümran DEMİRÖRS

16.   Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER

17.   Dr. Osman N. HAZİNEDAR

18.   Dr. Öner KABASAKAL

19.   Prof. Dr. Ahmet KIRMAN

20.   Tuğrul KUTADGOBİLİK

21.   Prof. Dr. Sedat MURAT

22.   Selçuk Tayfun OK

23.   Atalay ŞAHİNOĞLU

24.   Prof. Dr. M. Şükrü TEKBAŞ

25.   Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK

 

Yukarıda isimleri belirtilen üyelerden teşkil etmesi oy birliği ile kabul edildi.

Önceki Haber Prof. Dr. M. Orhan Dikmen ve Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışması Ödül Töreni

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech