Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

detaylı bilgi için info@iav.org.tr