Türkiye–Arnavutluk Ekonomik ilişkilerinin Geliştirilmesi

4 Kasım 2013 

İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV), Uluslararası Kalkınma ve İşbiliği Derneği (UKİD) ve Arnavutluk Vitrina Üniversitesi İşbirliği ile 4 Kasım 2013 tarihinde Tiran’da Türkiye–Arnavutluk Ekonomik ilişkilerinin Geliştirilmesi konulu sempozyum düzenleyecektir.

Sempozyum davetiye-programı için tıklayınız
katılım formu için tıklayınız

Türkiye–Arnavutluk Ekonomik ilişkilerinin Geliştirilmesi

4 Kasım 2013

seminer kitabı için tıklayın