TR 63 Bölgesi Yaşam Kalitesi Analizi

İllerin ekonomik ve sosyal durumlarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaya yönelik ulusal ölçekte yapılan çalışmaların yanı sıra “Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi” çalışması ilk kez Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini içine alan TR 63 Bölgesi için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOĞAKA’nın desteği ile, Vakfımız Proje Ekibi üyesi Doç.Dr. Murat Şeker  Başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Arif Saldanlı, Ar. Gör. Hakan Bektaş ve Proje Koordinatörü Raife Y. Eyiler’in de dahil olduğu ekip tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu araştırmada kalitatif ve kantitatif yöntemler kullanılarak yaşam kalitesi endeksleri elde edilmiştir. Araştırma kapsamındaki il ve ilçelerde rassal olarak belirlenen hanehalkları ile yapılmış anketler ve ilçe düzeyinde derlenen istatistiki veri setleri kullanılmıştır.

TR 63 Yaşam Kalitesi Analizi kitabı DOĞAKA tarafından yayınlanmıştır.

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech