İnovasyon ve Ekonomik Büyüme

Kitap Adı: İnovasyon ve Ekonomik Büyüme

Yazar: Dr. Mesut SAVRUL

Yayınevi: İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi

Baskı Yılı: 2020

Kağıt Cinsi: Enzo Gramy

Sayfa Sayısı: 190

Ebat: 15,5 x 23

Kapak: İnce Karton

İlk Baskı Yılı:

Dil: Türkçe

Kitap Açıklaması

Dünya ekonomisinde de radikal bir dönüşüm meydana getiren küreselleşme kavramı, ekonomi literatüründe yeni ekonomi ve post endüstriyel üretim gibi kavramların ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Yeni ekonomide ekonomi mal üretiminden ziyade hizmet üretimine ağırlık vermesi şeklinde yön değiştirmektedir. Bu gelişme ise en önemli üretim faktörünün nitelikli insan kaynağına dönüşmesini sağlamıştır. Dolayısıyla günümüzde ekonomik büyüme üzerindeki ilgi büyümenin nasıl sağlanabileceğinden ziyade uzun dönemli büyümenin nasıl sağlanabileceği, büyüme hızının nasıl korunabileceği ve yaşam standartlarını artırabilecek büyüme politikalarının neler olabileceği üzerine odaklanmaktadır.

Ekonomi literatüründe içsel büyüme ve yeni büyüme gibi kavramlarla adlandırılan güncel modeller dünya ekonomisinde ulusların rekabetçi üstünlüklerini belirleyen temel faktörün bilimsel ve teknolojik ilerlemeler olduğu fakat bu yöndeki gelişmelerin kendi dinamikleri içerisinde bırakılmayıp ülkelerin bilinçli çaba ve politika üretmeleri gereğine vurgu yapmaktadır. İnovasyon ve Ekonomik Büyüme başlığını taşıyan bu çalışma yeni büyüme modellerine kaynaklık eden inovasyon değişkenlerinin ekonomik büyümeyi ne oranda etkilediğini araştırmaktadır.

Değerli Okurlarımız,

Talep Ettiğiniz Kitabın Ücreti 25 TL olup İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ TR39 0001 0004 8454 1848 2050 01 nolu hesabımıza ödemeniz ve info@iav.org.tr adresimize dekontun gorselini, Ad Soyad,Adres,TC Kimlik Numarası ve Telefon Numaranızı mail ekinde bildirmenizi rica ederiz.

Kargo Ücreti Tarafınıza aittir..

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech