Altyapıda Kamu Özel İşbirliği Yöntemleri

Kitap Adı: Altyapıda Kamu Özel İşbirliği Yöntemleri

Yazar: Dr. Uğur EMEK

Yayınevi: İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi

Baskı Yılı: 2010

Kağıt Cinsi: Karton Kapaklı

Sayfa Sayısı: 253

Ebat: 16×23 cm

Kapak: Karton Kapaklı

İlk Baskı Yılı: 2001

Dil: Türkçe

Kitap Açıklaması

Altyapının düzenli ve kaliteli biçimde gördürülmesi amacıyla, dünya genelinde kamu idareleri ve özel teşebbüsler arasında çok sayıda işbirliği oluşturulmaktadır. Sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerine göre Yap-İşlet-Devret, Yap-Devret-İşlet, Tasarla-Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, İşletme Hakkı Devri, Yap-Kirala-Devret, Yap-Kirala, Sat-Kirala, dış kaynak kullanımı, hizmet sözleşmeleri ve imtiyaz gibi farklı isimler alabilen bu işbirlikleri, uluslararası uygulamalarda genellikle Kamu-Özel İşbirlikleri (KÖİ) biçiminde nitelendirilmektedir.

Geleneksel kamu alımları ile özelleştirmeler arasında yer alan KÖİ yöntemlerinde, kamu idareleri ve özel teşebbüsler arasında uzun süreli sözleşmelere dayalı işbirlikleri geliştirilmekte; projelerin tasarım, yapım, finansman, işletme/arz ve talep sorumlulukları önemli ölçüde özel teşebbüslere devredilmekte; kamu idareleri hizmet standartlarını belirlemekte ve hizmet sunumunu denetlemekte; proje riskleri, riskleri en iyi taşıyan taraflar arasında paylaştırılmaktadır.

Başarılı KÖİ projelerinden kamu kaynaklarına ilave finansman sağlamaları; alternatif yönetim ve uygulama becerilerini geliştirmeleri; özelde hizmet kullanıcılarına ve genelde kamuya katma değer yaratmaları; ekonomide kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlamaları beklenmektedir. Bu beklentilerin gerçekleştirilmesi için KÖİ projelerinin geliştirilme ve izlenme süreçlerinde ayrıntılı etkinlik analizleri yapılmalı; işbirliği yapılacak özel teşebbüsler rekabetçi ihale kurallarına göre seçilmeli; projeler kapsamında yenilikçilik özendirilmeli; proje paydaşları arasında riskler optimal biçimde paylaştırılmalıdır.

Bu çalışmada, öncelikle KÖİ yöntemlerinin kavramsal çerçevesi belirlenmekte ve avantajları/dezavantajları tartışılmaktadır. Daha sonra, altyapının belirleyici özellikleri açıklanmaktadır. İzleyen bölümlerde kurumsal çalışmalar ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde, başarılı KÖİ projeleri için yapılması gereken ex ante ve ex post etkinlik  analizleri değerlendirilmekte, rekabetçi ihale mekanizmalarına ilişkin düzenlemeler incelenmekte ve sözleşme taraflarının özendirimlerini geliştirecek ve projenin değerini artıracak risk paylaşım mekanizmaları irdelenmektedir. Genel değerlendirme bölümünde, alt yapıda başarılı KÖİ uygulamaları için politika önerileri geliştirilmektedir.

Değerli Okurlarımız,

Talep Ettiğiniz Kitabın Ücreti 25 TL olup İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ TR39 0001 0004 8454 1848 2050 01 nolu hesabımıza ödemeniz ve info@iav.org.tr adresimize dekontun gorselini, Ad Soyad,Adres,TC Kimlik Numarası ve Telefon Numaranızı mail ekinde bildirmenizi rica ederiz.

Kargo Ücreti Tarafınıza aittir..

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech