İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara, Genel Sekreter i Nahit Özen,

Proje Koordinatörü  Dr. Raife Y. Eyiler;  11 Mayıs 2022 günü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

(TİKA)  Başkanı  Sayın Serkan Kayalar’ı,  KOSGEB Başkanı Sayın Hasan Basri Kurt’u, T.C. Ticaret

Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü  Genel Müdür  Yardımcısı

Sayın Aylın Bebekoğlu’nu makamlarında ziyaret ettiler.

TİKA Başkanı Sayın Kayalar ile yapılan görüşmede, Vakfımızın  önümüzdeki dönemde   yurtdışında

planlayacağı  etkinliklerle ilgili  görüş alışverişinde bulunuldu.

KOSGEB Başkanı Sayın Hasan Basri Kurt İle yapılan toplantıya İAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Adem

Şahin de katılmıştır. Görüşmede;  Vakfın KOSGEB ‘e 2021 yılında sunmuş olduğu KOBİ’lerin Marka

Değeri’nin hesaplanmasına ilişkin projenin hayata geçirilmesi için, protokol hazırlanarak çalışmaların

hızlandırılması hususunda mutabık kalınmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ,Genel Müdür

Yardımcısı Sayın Aylın Bebekoğlu ile yapılan görüşmede, Sn Bebekoğlu’na Vakıf çalışmaları hakkında

bilgilendirme yapıldı. Sn Bebekoğlu, Vakfın yurtdışındaki etkinliklerinde Genel Müdürlüğün yardımcı

olacağını ifade etti.

 

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech