Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması

 “Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması” Çalıştayı 26.07.2012 tarihinde İktisadi Araştırmalar Vakfı Toplantı Salonunda yapıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı kapsamında Vakfımızca hazırlanan “Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması” proje teklifimiz onaylanmış ve desteklenmiştir.

Proje kapsamında kentsel dönüşüme girecek bölgelerde yaşayanların mevcut durumu ile ulaşabilecekleri yaşam seviyesi hakkında farkındalığın belirlenmesine ve beklentilerinin tespiti için yapılacak saha araştırması da uygulanacak soru formu hakkında görüş ve önerileri almak amacıyla Vakıfça düzenlenen çalıştaya; Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Merkezi Direktörü, Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Marmara Üniversitesi mensubu akademisyenler ile Mimar ve Mühendisler Grubu Temsilcisi, saha araştırması yapacak şirketin temsilcileri, İAV yetkilileri ve ISTKA temsilcisi katılmıştır.

Toplantıda İAV Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara, proje hakkında detaylı açıklamada bulundu. Başkan yapılacak saha çalışmasında uygulanması düşünülen taslak soru formunda yer alan sorular hakkında katılımcıların görüş ve düşüncelerini aldıktan sonra, katılımcılar tarafından gündeme getirilen konuların soru formunun hazırlanmasında dikkate alınacağını, yapılacak Pre-Test uygulamasından sonra, kesin soru formunun hazırlanacağını belirtti. Başkan toplantıya katılanlara teşekkür ederek çalıştayı sonlandırdı.

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması

İktisadi Araştırmalar Vakfı olarak, İÜ Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iştiraki ile Merkez ve Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara danışmanlığında, Vakıf Proje Koordinatörü Raife Y. Eyiler  yönetiminde, İstanbul Kalkınma Ajansı Hibe Programı kapsamında;   İstanbul’da yaşayanların “kentsel dönüşüme” ne kadar aşina oldukları, kentsel dönüşüm’den beklentileri ve farkındalıkları üzerine bir araştırma yapılmıştır. “Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırma” projesi ile; kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan halkın, kentsel dönüşüm kavramına yaklaşımı, dönüşüm hakkındaki farkındalığı, kent yaşam kalitesi ile kentsel dönüşümün yaşamına katacağı farklılıkları belirlemek ve bunları halkın sesinden hareketle kamuoyuna sunmak için kentsel dönüşüm uygulanan ilçeler ve mahallelerinde saha araştırmasını planlamış ve 2012 Ağustos ayı boyunca sürdürmüştür. Farkındalık Araştırması ile;

  • Kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan vatandaşın bugünü ile yarına yönelik ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi,
  • Konut sahipliğinin nitelik ve nicelik olarak doğru bir şekilde tanımlanması,
  • Planlamacılar, kamu yetkilileri ve uygulamacılar ile vatandaş arasındaki bilgilendirme amaçlı şeffaf iletişimin sağlanması,
  • Araştırma bulgularına dayanarak, kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşın beklentilerinin dikkate alınmasını  sağlayacak şekilde yetkililerin dikkatini çekmek ve kısa vadede yatırım kararlarında etkili olabilmektir.
  • Söz konusu araştırma ile sürdürülen faaliyetler;
  • Literatür Taraması ve Hazırlık Çalışmaları Projenin hedef gruplara sunumu Saha Araştırması
  • Veri Girişi ve Analizi
  • Saha araştırması, veri girişi ve analizi bu konuda uzman bir araştırma şirketi tarafından sürdürülmüştür.
  • Sonuç Raporu ve Basım Çalışmaları ve Konferans Programıdır.

Saha araştırması sonuçlarının sunulduğu ve uzmanların katılımıyla 25 Eylül 2012’de düzenlenen seminerin kitabı yayınlanmıştır.

Seminer Kitabı için Tıklayınız. (Yayın Pdf formatındadır.)

İktisadi Araştırmalar Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım: if Tech