VAKIFLARIN OSMANLI DÖNEMİNDE VE GÜNÜMÜZDE İKTİSADİ HAYATTAKİ ROLÜ

 

İstanbul, 2014