+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

İl Seminerleri / Sektörel Seminerler / Yurtdışı Seminerler

Tüm Seminerler

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI DR.FARUK ÖZLÜ KONUŞMASI

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Macaristan Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi Budapeşte.2016

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyetin 100. Yılında Giresun İlinin Ekonomik Vizyon Arayışı Giresun, 2016

Detaylı bilgi için tıklayınız.

T.C. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Konuşması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyetin 100. Yılında Ordu İlinin Ekonomik Vizyon Arayışı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Küresel Gelişmeler Işığında Dünyada ve Türkiye'de Tekstil Sektörü ve Tekstil Makineleri İmalat Sanayii

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye-Pakistan Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye-Bosna Hersek Ekonomik ilişkilerinin Geliştirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye-Sırbistan ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Enerji Piyasalarında Enerji Borsası ve Risk Yönetimi Semineri-II

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye-Karadağ Ekonomik İlişkileri Geliştirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yenilikçi Girişimler Bilginin Ticarileştirilmesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Elektrik Piyasası Özelinde Enerji Piyasaları ve Risk Yönetimi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye–Arnavutluk Ekonomik ilişkilerinin Geliştirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Iğdır'da Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi için Kentsel Dönüşüm semineri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Sermaye Piyasalarında Merkezi Karşı Taraf (MKT) Uygulaması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

50 Yılda Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü, Özel Teşebbüs Dinamiği

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi için Farkındalık Araştırması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yeni Borçlar Kanunu'nun Değerlendirilmesi ve Değişikliklerin Uygulamaya Yansımaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dünyada ve Türkiye'de Zorunlu Sigortalar, Türkiye Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de İç Göçün Sosyo Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde Değerlendirme Sempozyumu

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yeni Ticaret Kanunu, Değişen Hükümleri ve Uygulamadaki Yansımaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Girişimcilik İnovasyon & Ekonomik Kalkınma

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Küresel Kriz Sonrası İktisat Politikaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Rekabet Savunuculuğunun Kurumsallaşması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Isparta İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İnovasyon ve Sınai Mülkiyet Hakları Uluslararası Konferansı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Elazığ İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Finansal Kiralama Sektörünün Vergisel Boyutu Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yeni Borçlar Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kırklareli İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Küresel Ekonomik Krizin Türk Sigorta Sektörüne Yansımalarının Değerlendirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sivas İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

BASEL II Çerçevesinde Finans Kesiminde Risk Algısı ve Risklerin Yönetimi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tekirdağ İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İnternetin İktisadî Hayattaki Yeri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Uşak İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Banka Birleşmeleri ve Satın Almalar

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sivil Hava Taşımacılığı Sektöründe Serbestleşme ve Rekabet: Güncel Gelişmeler ve Yansımaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İstanbul'a Göçün Yönetimi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kütahya İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Faktoring Sektörü ve Uygulamaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’de Gıda Sektörünün Analizi ve Sorunları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

21.Yılında Leasing Sektörünün Durumu,Değerlendirmeler ve Beklentiler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye-Makedonya Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Aydın İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale İlinin Ekonomik Gelişmesia

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Otomotiv Sektörünün Bugünü ve Yarını

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Karayolları Trafik Sigortaları Seminer Programı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sağlık Hizmetleri İhracatı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Gümüşhane İlinin Ekonomik Kalkınması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitimin Sorunları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İcra İflas Kanunu’nda Değişiklik Tasarısı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Milli Gelir Hesaplamaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Edirne İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bankalar Kanununda Değişiklik Tasarısı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Artvin İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bilecik İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mortgage-İpoteğe Dayalı Uzun Vadeli Konut Kredisi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Giresun İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye-Sudan Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'nin Enerji Politikasında Petrolün Yeri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Serbest Bölgelerin Ekonomiye Katkıları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Iğdır İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Nasdaq Menkul Kıymetler Borsasının Esası ve Katılımcılarına Sağladığı Faydalar

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bankalarda Etkili ve Uluslararası Standartlara Uygun Risk Yönetimi (Risk Management) ve Kontrol Modeli

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Serbest Bölgeler ve Yabancı Sermaye

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türk Bankacılık Sisteminin Swot Analizi ve 2000 Yılındaki Muhtemel Profili

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Devlet destekleme Alımlarının Fındık İhracatına Etkileri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Özel Emeklilik Planları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Aksaray İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Euronun Dünya Ticaret ve Finans Sistemi ile Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Euro ve Türk Finans Sistemi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Serbest Bölge Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye-Bulgaristan Ekonomik İlişkileri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ardahan İlinin Ekonomik Kalkınması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Rize İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Çankırı İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kırşehir İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Niğde İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye-Romanya Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tokat İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sigorta Sirketleri-Acente İlişkileri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İskenderun Ekonomisinde Küçük ve Orta Boy Sanayi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dünyada ve Türkiye'de Etkin Rekabetin Sağlanmasında Rekabet Kurumlarının Yeri ve Önemi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Denizli İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tokat İlinin Ekonomik Gelişmesinde Tekstil Sanayiinin Yeri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Trabzon İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İMKB'nin Dışa Açılması; Dünya Borsaları ile Bütünleşmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sinop İlinin Ekonomik Kalkınması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Finans Kesiminin Vergilendirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Afyon İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Amasya İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kayseri İlinin Ekonomik Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir Yıllık Uygulama Sonunda AB-TC Gümrük Birliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1997 Yılında Finans Kesiminde Muhtemel Gelişmeler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yozgat İlinin Ekonomik Kalkınması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Erzurum İlinin Ekonomik Kalkınması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Finansal Kiralama-Leasing

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türk Sigorta Sektörünün Son On Yılı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tasarrufların Yatırıma Dönüşmesinde Borsanın Rolü

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Adana Ekonomisinin Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ege Vizyon: 21. Yüzyılın Eşiğinde Ege Bölgesi Ekonomisi ve Geleceği

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Konya İlinin Ekonomik Kalkınması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Seramik Sanayii

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türk Sigorta Sektörünün Avrupa Birliği Karşısındaki Durumu

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Devlet-Merkez Bankası İlişkileri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bankaların Ekonomik İstikrardaki Önemi ve Görevleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

TC - AB Gümrük Birliği

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türk Sigortacılığında Yeni Gelişmeler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türk Bankacılık Sektörü ve Sanayiin Finansmanı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Hatay İlinin Ekonomik Kalkınması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Sigortacılığında Liberalleşme

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Menkul Kıymetlerin Halka Arzı ve Borsada Piyasa Açılması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'deki Altın Varlığının Ekonomik Sürece Katılması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Faiz Politikaları ve Türkiye'deki Uygulamalar

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Hayat Sigortaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Hayat Sigortaları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1993 Yılında Türk Sermaye Piyasası

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KKTC Ekonomisinin Yeniden Yapılanması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ekonomi Yönetimi ve Basın

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Banka-Sanayi Kredi İlişkileri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Menkul Kıymetler Borsasının Türk Ekonomisindeki Yeri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mersin Serbest Bölgesinin Sektörel Değerlendirmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KKTC'de Yatırım İmkanları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Factoring ve Türkiye'deki Uygulaması II

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Factoring ve Türkiye'deki Uygulaması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu İlinin Ekonomik Kalkınması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sigorta Tarifelerinde Serbesti

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ordu İlinin Ekonomik Kalkınmasında Turizmin Yeri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Fındık Üretim-Tüketim Dengesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kalkınma ve Yatırım Bankacılığında Yeni Gelişmeler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'nin Uzun Vadeli Tütün Politikası

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Finansal Kiralama

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Gelişmesinde Tarım ve Sanayi Sektörleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ordu İlinin Ekonomik Kalkınması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Gelişmesinde Hizmetler Sektörleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Yatırım Fonları ve Son Gelişmeler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Fındık Politikasının Esasları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz'de Hamsi Balıkçılığı ve Sorunları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Bugünü ve Yarını

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Ekonomisinde Ağaçlandırmanın Yeri ve Önemi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dünya'da ve Türkiye'de Bitkisel Yağ Üretimi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mersin Serbest Bölgesi ve Geleceği

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dünya'da ve Türkiye'de Cay Üretimi ve Tüketimi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Petrokimya Sanayinin Bugünü ve Geleceği

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Kırmızı Et Üretiminin Sorunları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Çimento Sanayii ve Sorunları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’de Arıcılık ve Bal Üretimi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Çay Üretimi İşlenmesi ve Pazarlanması

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Transit Taşımacılık ve Doğu Karadenizin Sorunları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Ekonomisinde Fındığın Yeri ve Önemi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Sermaye Piyasası (Araçlar ve Kuruluşlar)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Gıda Maddeleri Kontrolü İle İlgili Mevzuat ve Sorunlar

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'nin Sigorta Kesiminin Ekonomik Gücü ve Gelişmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'nin Sanayi Mamülleri İhracatı

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Ekonomisi Açısından Soyanın Önemi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'de Transit Ticareti Sorunlar ve Çözüm Yolları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dünya'da ve Türkiye'de Serbest Bölgeler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Perspectives of economic cooperation (France-Turkey) ( Seminaire ınternational)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'nin Milletlerarası Deniz Ulaştırma Sorunları

Detaylı bilgi için tıklayınız.