+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Yazar:

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA - Temmuz 2016

İndirmek için tıklayınız.

EKONOMİK GELİŞMELER VE SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜ

Yazar:

Prof.Dr. Erişah ARICAN    Doç.Dr. Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ - Temmuz 2016

 

İndirmek için tıklayınız.

Türkiye’de ki İşletmelerde Kısa Vadeli Banka Kredileri ile Hazır Değerler Arasındaki İlişkinin Uzun Dönemde Değerlendirilmesi

Yazar:Yrd. Doç. Dr. Ali Faruk AÇIKGÖZ Prof. Dr. Sudi APAK Doç. Dr. Ertuğrul Recep ERBAY - Temmuz 2016

İndirmek için tıklayınız.

DÜNYA ve TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yazar:

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA - Temmuz 2015

İndirmek için tıklayınız.

Yunanistan Ekonomik Krizi ve Etkileri’ ne İlişkin Değerlendirme

Yazar:Prof. Dr. Sudi APAK Damla BARLAS PIRILDAK - Temmuz 2015

İndirmek için tıklayınız.

INOVASYON EKONOMİSİ BAĞLAMINDA İNOVASYON TÜRLERİ VE INOVASYON SÜRECİ

Yazar:Doç.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu - Temmuz 2015

İndirmek için tıklayınız.

PARA POLİTİKALARI IŞIĞINDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Yazar:Prof.Dr.Erişah ARICAN Doç.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ - Temmuz 2015

İndirmek için tıklayınız.

NÖRO EKONOMİ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE TÜKETİCİ KARAR ALMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN DUYGUSAL TEMELLİ FAKTÖRLER VETÜKETİM KARARI ETKİ ARACI OLARAK DİKKAT ÇEKİCİ TÜKETİM İLİŞKİSİ

Yazar:Doç.Dr Elif Haykır Hobikoğlu - Temmuz 2014

İndirmek için tıklayınız.

YENİLİKÇİ GİRİŞİMLER BİLGİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

Yazar:Raife Y. EYİLER - Temmuz 2014

İndirmek için tıklayınız.

TÜRKİYE FİNANS PİYASALARININ GELİŞİMİ VE AB ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Yazar:Prof. Dr. Sudi APAK - Temmuz 2014

İndirmek için tıklayınız.

2010 YILI SONRASINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GENEL MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜMÜ

Yazar:Prof. Dr. Sedat MURAT Prof. Dr. Sefer ŞENER Temmuz 2014

İndirmek için tıklayınız.

Dünya Ekonomisi Genel Görünümü

Yazar:Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA - Temmuz 2014

İndirmek için tıklayınız.

TÜRKİYE EKONOMİSİ (2006-2007-2008-2009)

Yazar:www.iav.org.tr

İndirmek için tıklayınız.

2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL"DA EKONOMİ

Yazar:Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İndirmek için tıklayınız.

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZ SÜRECİNDE DÜNYA ve TÜRKİYE EKONOMİSİ 2008-2009

Yazar:Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İndirmek için tıklayınız.

İAV DANIŞMA KURULU ÜYESİ NADİR BIYIKOĞLU'NUN ÖZBEKİSTAN İLE İLGİLİ MAKALESİ

Yazar:Nadir BIYIKOĞLU

İndirmek için tıklayınız.

Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya III. Uluslararası Konferansı 15-17 Ekim 2010 Azerbaycan/Bakü

Yazar:Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İndirmek için tıklayınız.

GİRESUN İLİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU İstanbul-2011

Yazar:Prof. Dr. Ahmet İncekara

İndirmek için tıklayınız.

Enerji – İnovasyon-Yaratıcı Girişimci

Yazar:Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA - Yrd. Doç. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU

İndirmek için tıklayınız.

TÜRKİYE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DARBOĞAZLAR VE YENİ FIRSATLAR

Yazar:Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İndirmek için tıklayınız.

KÜLTÜR EKONOMİSİ KAPSAMINDA KÜLTÜR SEKTÖRLERİNİN TÜRKİYE’DE GELİŞİM VE YANSIMALARI

Yazar:Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA - Yrd, Doç. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU

İndirmek için tıklayınız.

Bilgi Toplumunda İnovasyon Temel Göstergeleri

Yazar:Yrd. Doç. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU

İndirmek için tıklayınız.

Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü ve Sonuçları

Yazar:Prof. Dr. Erişah ARICAN

İndirmek için tıklayınız.

Yeni Ekonomide Konjonktür Dalgalanmaları Bağlamında Schumpeterci Yaklaşım ve İnovasyon İlişkisi

Yazar:Yrd. Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

İndirmek için tıklayınız.

Yatırım Teşvik Sistemi Hedefleri

Yazar:Prof. Dr. Sudi APAK

İndirmek için tıklayınız.

2012 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Yazar:Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İndirmek için tıklayınız.

Yenilenebilir Hidrojen Enerjisine İlişkin Düzenlemeler, Yasalar ve Standartlar: AB Üyeliğine Aday Bir Ülke Olarak Türkiye'nin Karşılaştığı Zorluklar

Yazar:Prof. Dr. Sudi APAK

İndirmek için tıklayınız.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun Finansal Kiralama Şirketleri ve İşlemlerine İlişkin Düzenlemeleri

Yazar:Bülent Taşar

İndirmek için tıklayınız.

Küresel Kriz Sonrası Türkiye Ekonomisinin Genel Makroekonomik Görünümü

Yazar:Doç. Dr. Sefer ŞENER

İndirmek için tıklayınız.

Dünya Ekonomisi Genel Görünümü

Yazar:Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İndirmek için tıklayınız.