+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Türkiye'de İç Göçün Sosyo Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde Değerlendirme Sempozyumu

seminer kitabı 1. bölüm için tıklayın

seminer kitabı 2.bölüm için tıklayın

seminer kitabı 3.bölüm için tıklayın